تداوم طرح توسعه مجموعه تاریخی باغ کمال تبریز
تداوم طرح توسعه مجموعه تاریخی باغ کمال تبریز
آرمان تبریز-مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از تداوم طرح توسعه مجموعه تاریخی باغ کمال با مشارکت سازمان عمران شهرداری تبریز خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از تداوم طرح توسعه مجموعه تاریخی باغ کمال با مشارکت سازمان عمران شهرداری تبریز خبر داد.

به آرمان تبریز، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، “مرتضی آبدار” با بیان اینکه طرح توسعه مجموعه مقابر کمال الدین مسعود خجندی و کمال الدین بهزاد هراتی در حال تداوم و پیگیری اداره کل میرث فرهنگی استان است، ادامه داد: طرح توسعه حد شمالی مجموعه باغ و مقابر کمال الدین خجندی و کمال الدین بهزاد هراتی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در حال تداوم و تکمیل است.

آبدار با اشاره به اینکه مرمت مجموعه باغ کمال پیش از این اجرای بخش های مختلف مدرسه و موزه نگارگری را پشت سر گذاشته است، از مراحل در حال اجرای این مجموعه سخن به میان آورد و گفت: در حال حاضر ساخت کلاس های آموزشی موزه و مدرسه نگار گری طبق طرح مصوب واقع در حد جنوبی ، اجرای گالری نمایش ضلع شرقی و اجرای فضاهای نمایشی ضلع شمالی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان در خصوص برنامه های آتی این اداره کل در راستای تکمیل پروژه مجموعه تاریخی باغ کمال گفت: در برنامه های آتی این پروژه ساماندهی کتابخانه مجموعه، امور اداری، حیاط و رواق های حد غربی و آمفی تئاتر با توجه به حساسیت پروژه در دستور کار قرار گرفته است.

آبدار در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه باغ کمال پس از اتمام پروژه طبق طرح مصوب، با کاربری مدرسه و موزه نگارگری که شامل گالری های نمایش، کلاس های آموزشی، کتابخانه تخصصی، امور اداری و آمفی تئاتر مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.