صدور مجوز زیست محیطی برای ۱۹ شرکت تولیدی مواد ضدعفونی کننده
صدور مجوز زیست محیطی برای ۱۹ شرکت تولیدی مواد ضدعفونی کننده
آرمان  تبریز-مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد ارس از صدور مجوز زیست محیطی برای 19 شرکت در راستای تولید مواد ضدعفونی کننده خبر داد.

آرمان  تبریز-مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد ارس از صدور مجوز زیست محیطی برای ۱۹ شرکت در راستای تولید مواد ضدعفونی کننده خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما؛ منیژه موسوی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای شیوع کرونا در کشور و تاکید مدیرعامل سازمان مبنی بر تسهیل در فرآیند شرکت هایی که در راستای مقابله با کرونا اقدام به تولید مواد ضدعفونی کننده می نمایند از بین درخواست های وارده به این مدیریت، با فعالیت و تولید ۱۹ شرکت در زمینه مواد ضدعفونی کننده، ماسک و لباس بیمارستانی موافق شده است که از این تعداد ۱۳ شرکت در حال تولید می باشند.
موسوی با اشاره به اینکه عمده تولیدات شرکت های فوق در زمینه تولید مواد ضدعفونی کننده، الکل و ماسک می باشد افزود: از بین این سیزده مجوز زیست محیطی صادر شده ۴ شرکت ماسک و لباس بیمارستانی و ۹ شرکت مواد ضدعفونی کننده تولید می کنند.
مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد ارس خاطر نشان کرد: مجوز زیست محیطی پس از بازدید کارشناسان محیط زیست ارس و پایش آنها و تکمیل فرم خوداظهاری جهت بررسی وجود و یا عدم وجود آلاینده های زیست محیطی