با ۲۰ میلیارد ریال هزینه  بزرگراه دو کمال به خیابان شهدای بارنج متصل می شود
با ۲۰ میلیارد ریال هزینه  بزرگراه دو کمال به خیابان شهدای بارنج متصل می شود
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز از شروع عملیات عمرانی اتصال بزرگراه دو کمال به خیابان ۲۴ متری شهدای بارنج خبر داد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز از شروع عملیات عمرانی اتصال بزرگراه دو کمال به خیابان ۲۴ متری شهدای بارنج خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما؛ ، میر علی اصغر نساج افزود : با اجرای این پروژه بزرگراه دو کمال از طریق خیابان شهدای بارنج به اتوبان پاسداران نیز متصل می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه پیش از این جابجایی چند اصله درخت واقع در مسیر پروژه پس از اخذ مجوز از کمیسیون حفظ و گسترش شهرداری انجام شده بود همچنین گفت: اتصال دوکمال به خیابان شهدای بارنج ۲۵۰ متر طول و ۳۰ متر عرض دارد وبرای اجرای آن حدود ۲۰ میلیارد ریال هزینه می شود.

شهردار منطقه ۵ خاطر نشان ساخت که با بهره برداری از این پروژه دسترسی از بزرگراه دو کمال به بارنج ، باغمیشه و اتوبان پاسداران میسر خواهد شد.