مدیر عامل سازمان میادین شهرداری تبریز خبر داد: تمهیدات جدید سازمان جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در میادین
مدیر عامل سازمان میادین شهرداری تبریز خبر داد: تمهیدات جدید سازمان جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در میادین
آرمان تبریز-جهت هماهنگی های هرچه بهتر و بیشتر برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در میادین تحت نظارت سازمان، با حضور مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، مدیر کل اداره سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز ، مسئول بهداشت محیط شهرستان تبریز و رییس اتحادیه بارفروشان تبریز در محل میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز تشکیل جلسه دادند.

آرمان تبریز-جهت هماهنگی های هرچه بهتر و بیشتر برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در میادین تحت نظارت سازمان، با حضور مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، مدیر کل اداره سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز ، مسئول بهداشت محیط شهرستان تبریز و رییس اتحادیه بارفروشان تبریز در محل میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز تشکیل جلسه دادند.
به گزارش امور ارتباطات سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، ابراهیم محمدی مدیرعامل سازمان در این جلسه با بیان اینکه تاکنون اقدامات متعددی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در میادین تحت نظارت انجام شده است خاطرنشان کرد:
برای کاهش شیوع این بیماری پروتکل های بهداشتی در بین مغازه داران و غرف توزیع شده و در ورودی میادین بنرهای رعایت نکات بهداشتی نیز نصب گردیده است.