لینک ورود به کلاس های درسی ۱۶ فروردین در پیام نور اعلام شد
لینک ورود به کلاس های درسی ۱۶ فروردین در پیام نور اعلام شد
آرمان تبریز-لینک ورود به کلاسهای درسی الکترونیکی مراکز و واحدهای استان اعلام شد.

آرمان تبریز-لینک ورود به کلاسهای درسی الکترونیکی مراکز و واحدهای استان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان :
با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم برگزاری کلاس های درسی به صورت الکترونیکی ، لینک ورود به کلاس های درسی در کلیه مراکز و واحدهای استان طبق جدول زیر خواهد بود .
دکتر معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان با اعلام این خبر ، گفت : کلاس های درسی روزهای آتی نیز از طریق منابع اطلاع رسانی و خبری مراکز و واحدهای استان به صورت مرتب در اختیار اساتید و دانشجویان گرامی قرار خواهد گرفت .
لینک کلاسهای درسی ۱۶ فروردین