شهردار تبریز :بهانه‌ای برای تعلل در اجرای پروژه های عمرانی نداریم
شهردار تبریز :بهانه‌ای برای تعلل در اجرای پروژه های عمرانی نداریم
آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: سال ۹۹ برای مجموعه شهرداری تبریز سالی عمرانی است و تلاش می کنیم پروژه‌های نیمه‌تمام و جدید پیش‌بینی شده در بودجه مصوب را به سرانجام برسانیم.

شهردار تبریز :بهانه‌ای برای تعلل در اجرای پروژه های عمرانی نداریم
آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: سال ۹۹ برای مجموعه شهرداری تبریز سالی عمرانی است و تلاش می کنیم پروژه‌های نیمه‌تمام و جدید پیش‌بینی شده در بودجه مصوب را به سرانجام برسانیم.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ایرج شهین باهر دیروز در جلسه عمرانی با شهرداران مناطق، افزود: امسال با توجه به پرداخت و تسویه حساب تمامی بدهی های بانکی مربوط به سالهای گذشته، بهانه‌ای برای تعلل در اجرای پروژه های عمرانی نداریم، چرا که بودجه‌ عمرانی نیز بر اساس توان و ظرفیت مناطق بسته شده و مشکلی در تامین منابع مالی مورد نیاز نیست.
او با اشاره به پیگیری پروژه‌های شهری در مناطق ۱۰گانه نیز خاطرنشان کرد: هر روز آخرین وضعیت تک‌تک پروژه‌ها را پیگیری می کنم و شهرداران مناطق نیز تامین اعتبار مالی و انجام عملیات اجرایی آن ها را به جد پیگیر باشند.
او ادامه داد: با توجه با کاهش تردد مردم در خیابانهای شهر، این روزها بهترین فرصت برای مجموعه شهرداری است تا پروژه‌های عمرانی خود، اعم از آسفالت‌ریزی خیابان‌ها و نیز پروژه‌های شهری را در این مقطع زمانی انجام دهند.
ایرج شهین باهر افزود: در واقع سال ۹۹ زحمات دو، سه سال اخیر مدیریت کنونی شهری تبریز به بهره برداری می رسد و امسال باید زحمات چند ساله خود در مجموعه شهرداری تبریز را با بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی به نتیجه برسانیم، چرا که در سالهای گذشته درگیر پرداخت بدهی ها و رفع مشکلات مالی و آشفتگی اداری و نیز ساماندهی قراردادها، تعهدات مشکل دار و اعتماد سازی مردم بوده ایم.