در راستای مبارزه با مهار کرونا ؛ کلاس مهارت آموزی دانش آموز تبریزی برای دوخت ماسک
در راستای مبارزه با مهار کرونا ؛ کلاس مهارت آموزی دانش آموز تبریزی برای دوخت ماسک
آرمان تبریز-یکی از دانش آموزان بسیجی سپاه غدیر تبریز هم پای دیگر بسیجیان به میدان مهار کرونا آمده و روزانه با تولید حدود ۴۰۰ ماسک تلاش دارد تا نقش خود را در این خصوص نشان دهد.

آرمان تبریز-یکی از دانش آموزان بسیجی سپاه غدیر تبریز هم پای دیگر بسیجیان به میدان مهار کرونا آمده و روزانه با تولید حدود ۴۰۰ ماسک تلاش دارد تا نقش خود را در این خصوص نشان دهد.

به گزارش خبرنگار ما؛ زهرا اکبری دانش آموز هنرستان شهریار تبریز است که کار تولید ماسک را در اتاق خود از چهار روز پیش آغاز کرده و تاکنون یکهزار و ۳۰۰ ماسک تولید کرده است.

وی پارچه های ماسک را از بسیج جامعه زنان سپاه غدیر دریافت کرده است تا بتواند با حضور موثر خود طرح بهنام محمدی را بار دیگر در این عرصه به منصه ظهور برساند.

اکبری می گوید: پدر و مادرم معتقد هستند برای بسیجی بودن و بسیجی ماندن تنها خدمت به مردم کارساز است و همین عامل او را مصمم به چنین کاری کرده است.

به راستی که دفاع و خدمت هرکز قشر و روز و عرصه نمی شناسد هر زمان لازم بوده است بسیجیان هم حتی در حوزه دانش آموزی پای کار آمدند و نقش آفرین شدند همچون دوران دفاع مقدس و چونان حسین فهمیده و بهنام محمدی.