تولید وعرضه بیش از ۸۰۰ هزار لیتر محلول ضد عفونی کننده توسط واحدهای تولیدی آذربایجانشرقی
تولید وعرضه بیش از ۸۰۰ هزار لیتر محلول ضد عفونی کننده توسط واحدهای تولیدی آذربایجانشرقی
آرمان تبریز-معاون غذا ودارو در خصوص تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی ضد عفونی کننده (الکل) گفت : با توجه به افزایش مصرف مواد ضد عفونی کننده در استان، تولید این مواد تحت تاثیر کمبود مواد اولیه (الکل) قرار گرفت که در این راستا ضمن بررسی و صادر کردن شبانه روزی حواله الکل از واحد تولید کننده استان، آذربایجان غربی و سایر استان ها نیز الکل سفارش و تا حدی کمبودها جبران شد.

آرمان تبریز-معاون غذا ودارو در خصوص تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی ضد عفونی کننده (الکل)  گفت : با توجه به افزایش مصرف مواد ضد عفونی کننده در استان، تولید این مواد تحت تاثیر کمبود مواد اولیه (الکل) قرار گرفت که در این راستا ضمن بررسی و صادر کردن شبانه روزی حواله الکل از واحد تولید کننده استان، آذربایجان غربی و سایر استان ها نیز الکل سفارش و تا حدی کمبودها جبران شد.

به گزارش خبرنگار ما؛ دکتر محبوب نعمتی ادامه داد: اخیرا نیز با توجه به تجمیع الکل های کشور در سازمان غذا و دارو و توزیع از یک مسیر به سایر استان ها، جهت تسریع امور و عدم توقف واحدهای تولیدی استان با همکاری استانداری ، واردات الکل اتانول از کشورهای مجاور انجام شد که با توزیع بموقع در میان تولید کنندگان کمبود جزیی این ماده نیز رفع شد.

وی خاطر نشان کرد :  واحدهای تولیدی در ایام تعطیلات نوروز نیز تولید مواد ضد عفونی کننده را قطع نکرده و با سرعت بیشتری در حال تولید و توزیع می باشد که تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار لیتر محلول ضد عفونی کننده تولید و عرضه شده است و پیش بینی می شود علاوه بر رفع نیازهای استانی به استان های مورد نیاز نیز انواع مواد ضد عفونی کننده ارسال شود.