گزارش آخرین وضعیت بیماری کرونا درآذربایجانشرقی
گزارش آخرین وضعیت بیماری کرونا درآذربایجانشرقی
آرمان تبریز-دکتر رجایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آخرین وضعیت بیماری کرونا استان آذربایجان شرقی در ۱۰ فروردین ماه ۹۸ را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتر رجایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در تماس تلفنی با خبر ۲۳ شبکه استانی سهند  در تاریخ ۱۰ فروردین ۹۹ در خصوص آمار مبتلایان کرونا در استان آذربایجان وضعیت موجود را تشریح کرد.

آرمان تبریز-دکتر رجایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آخرین وضعیت بیماری کرونا استان آذربایجان شرقی در ۱۰ فروردین ماه ۹۸ را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتر رجایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در تماس تلفنی با خبر ۲۳ شبکه استانی سهند  در تاریخ ۱۰ فروردین ۹۹ در خصوص آمار مبتلایان کرونا در استان آذربایجان وضعیت موجود را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگارما ما در تبریز وی گفت؛ طیِ۲۴ ساعت گذشته با مثبت شدنِ نتیجه آزمایشِ ۸۲  تن به ویروس کرونا، مجموعِ مبتلایان به کرونا در استان به  ۱۴۴۳  تن افزایش یافت. وی افزود: در این ۲۴ ساعت  ۹ بیمار کرونایی هم فوت کرده و آمارِ فوتی های کرونا  به  ۱۳۹ تن رسید. ۷۸۰ نفر نیز بهبود یافته‌اند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: هنوز ظرفیت تخت‌های اختصاص یافته به کرونا پر نشده است، اما این به معنی هشدار ندادن و در خطر نبودن نیست.