تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی با دو مولفه دانش و سرمایه های مردمی
تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی با دو مولفه دانش و سرمایه های مردمی
آرمان تبریز-رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: دانش و سرمایه های مردمی دو عامل پیشبرنده و پیشران جهش تولید در بخش کشاورزی بوده و نقش کلیدی و اثرگذار را در تحقق رونق و جهش تولید دارند

آرمان تبریز-رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: دانش و سرمایه های مردمی دو عامل پیشبرنده و پیشران جهش تولید در بخش کشاورزی بوده و نقش کلیدی و اثرگذار را در تحقق رونق و جهش تولید دارند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛  دکتر شاهرخ رمضان نژاد در نشست ویدئوکنفرانسی با مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی افزود: سازمان نظام مهندسی خود را نسبت به کشاورزی و کشاورزان وظیفه مند دانسته و با همین نگاه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی را به عنوان کانون های اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی راه اندازی کرده و در حال توسعه آنها در سطح دهستان ها می باشد.

وی تصریح کرد: این سازمان به دنبال اجرای قراردادهای سهم بری دانش از تولید بوده و به همین منظور زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق این مهم در سازمان را با ایجاد مراکز مهارت آموزی و توان افزایی و انتقال دانش و تکنولوژی های نوین کشاورزی غیردولتی و اصلاح نژاد خصوصی با اتکای به ظرفیت های مردمی فراهم کرده است.

مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در این نشست مجازی  ضمن تأکید بر نقش دانش و سرمایه های مردمی در تحقق جهش تولید و استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در سازمان نظام مهندسی گفت: بایستی ضمن ارزیابی عملکرد مراکز خدمات کشاورزی، جایگاه تشکل ها در فرآیند توسعه بخش مشخص شود.

گفتنی است در این نشست، ضمن تأکید بر نقش دانش و سرمایه های مردمی در توسعه بخش و تحقق جهش تولید، سیاست های وزارت جهادکشاورزی در واگذاری امور به تشکل ها در حوزه سازمان نظام مهندسی و نقش و عملکرد این سازمان در انجام امور واگذار شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.