​ ​  تصویب ۱۶۲ طرح سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس در سال ۹۸/رشد ۲٫۵ برابری سرمایه گذاری در ارس نسبت به سال۹۷
​ ​  تصویب ۱۶۲ طرح سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس در سال ۹۸/رشد ۲٫۵ برابری سرمایه گذاری در ارس نسبت به سال۹۷
آرمان تبریز-معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس از تصویب ۱۶۲ طرح سرمایه گذاری در سال ۹۸ در ارس خبر داد.

آرمان تبریز-معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس از تصویب ۱۶۲ طرح سرمایه گذاری در سال ۹۸ در ارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما؛ صفر شاسفند با اعلام این خبر گفت: در طول سال گذشته ۵۵۶ مورد در ۵١ جلسه بر گزار شده ، در کمیسیون اقتصادی مطرح شده که شامل ۲۲۱ طرح سرمایه گذاری و ۳۵۵ مورد درخواست تمدید، اجاره و بررسى سایر تقاضاها بوده است.

شاسفند افزود: از بین ۲۲۱ طرح سرمایه گذارى بررسی شده ۱۶۲ طرح تصویب شده که شامل ۱۵۸ مورد سرمایه گذاری داخلی و ۴ مورد خارجی می باشد.

وی از رشد ۲٫۵ برابری میزان سرمایه گذاری نسبت به سال ۹۷ خبرداد و گفت: این میزان شامل ۵۸۵۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی و ۲۰۸ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی می شود.

شاسفند در ادامه با اشاره به اینکه این مقدار سرمایه گذاری در حوزه های صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدماتی بوده و میزان اشتغال پیش بینی شده بر اساس طرح های ارائه شده بالغ بر ۴۸۰۰ نفر می باشد که انشاءا… با جذب سرمایه گذاری مذکور شاهد جهش تولید در ارس خواهیم بود.