کارگران بیکار شده ناشی از شیوع ویروس کرونا از بیمه بیکاری بهره مند می شوند/۲۰ فروردین ماه آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان برای دریافت مقرری
کارگران بیکار شده ناشی از شیوع ویروس کرونا از بیمه بیکاری بهره مند می شوند/۲۰ فروردین ماه آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان برای دریافت مقرری
آرمان تبریز-رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد ارس گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، آن دسته از کارگران مشمول قانون کاری که شغل خود را از دست داده اند از حمایت های بیمه بیکاری بهرمند می شوند.

آرمان تبریز-رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد ارس گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، آن دسته از کارگران مشمول قانون کاری که شغل خود را از دست داده اند از حمایت های بیمه بیکاری بهرمند می شوند.
به گزارش خبرنگار ما؛ هدایت بایرام زاده گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تحت الشعاع قرار دادن بنگاه های اقتصادی و برخی از مشاغل، آن دسته از کارگران مشمول قانون کاری که شغل خود را از دست داده اند از حمایت های بیمه بیکاری بهرمند می شوند.
وی با تاکید بر اینکه جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری هیچ نیازی به مراجعه حضوری کارگران در اداره کار و همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیست، اظهار کرد:کارگران با مراجعه به سایت Bimebikari.mcls.gov.ir سریعا جهت ثبت نام در این سامانه اقدام کنند.
رئیس اداره کار و خدمات اشتغال ارس خاطرنشان کرد: سامانه الکترونیکی ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کاریابی های غیر دولتی و همچنین حذف مراحل حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت ماه طراحی شده است و کارگرانی که شغل خود را از اسفند سال قبل از دست داده اند جهت دریافت مقرری تا ۲۰ فروردین فرصت دارند نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.
وی گفت: پس از اخذ درخواست متقاضیان واجد شرایط بیمه بیکاری از طریق سامانه، نسبت به بررسی غیرحضوری کلیه شرایط قانونی لازم، اقدام و بدون نیاز به روال معمول و طرح موضوع در کمیته های مربوطه، در صورت احراز شرایط قانونی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بابت ماه های اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ نسبت به ارسال لیست مشمولین به شعب تامین اجتماعی مربوطه جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری اقدام خواهد شد. ایازی خبرنگار آریا