مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی خبر داد: بیش از ۳هزار و ۴۰۰ نفر آموزش های مهارتی را در صنایع و صنوف استان فرا گرفتند
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی خبر داد: بیش از ۳هزار و ۴۰۰ نفر آموزش های مهارتی را در صنایع و صنوف استان فرا گرفتند
آرمان تبریز-مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی از ارائه تعداد سه هزار و 431 نفر آموزش های مهارتی در حوزه صنایع و صنوف استان آذربایجان شرقیدر سال 98 خبر داد.
آرمان تبریز-مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی از ارائه تعداد سه هزار و ۴۳۱ نفر آموزش های مهارتی در حوزه صنایع و صنوف استان آذربایجان شرقیدر سال ۹۸ خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما به روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، یعقوب نماینده مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی گفت: در راستای تربیت نیروی کار ماهر، متخصص و کارآمد و همچنین ارتقای مهارت نیروی انسانی شاغل در واحد های تولیدی و صنعتی در سال جاری، به تعداد سه هزار و۴۳۱ نفر آموزش های مهارتی در بخش صنایع و صنوف در استان ارائه شده است که از این تعداد ۳۴۴ نفر زن و سه هزار و ۸۷ نفر، مرد بودند که در کل ۴۶۱ هزار و ۹۶۸  نفر- ساعت آموزش های مهارتی را سپری نموده اند.
نماینده با اشاره به وجود کارگاههای آموزشی فنی و حرفه ای در بنگاه های اقتصادی و صنایع استان آذربایجان شرقی گفت: از شاخص ترین وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ارائه آموزش در صنایع برای ارتقاء مهارت سرپرستان و کارگران می باشد و امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد از عوامل کلیدی و انکار ناپذیردر توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می گردد.
وی در ادامه افزود: برنامه ها و فعالیت های آموزشی و مهارت آموزی بنگاه های اقتصادی توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستانها در این بخش از طریق مدیریت آموزش در صنایع و صنوف با همکاری واحدهای تولیدی و در قالب مراکز جوار و بین کارگاهی ،آموزش ضمن کار و صنوف انجام  می گیرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گقت : در سال ۱۳۹۸ با تشکیل دادن ساختار اتاق فکر خبرگان آموزش در صنایع استان با همراهی مدیران محترم عامل ، مدیران آموزش و منابع انسانی صنایع  توانسته ایم خدمات آموزشی قابل توجهی به شاغیلن صنعت ارائه دهیم که در این راستا  اعطای مجوز مراکز جوار و بین کارگاهی فعال در استان در سال  ۱۳۹۸ به شرکتهای تراکتورسازی ایران، کاشی تبریز، صنایع پتروشیمی تبریز، ایدم تبریز ، شرکت ایران خودرو تبریز ، شرکت نقشینه چاپ ، و همچنین شرکت سیمان صوفیان و …. با موفقیت به انجام رسانیده که البته سایر شرکت های متقاضی هم ، مراحل بررسی کارشناسی را طی مینماید که در سال ۱۳۹۹ اعطا مجوز خواهند گردید .
نماینده در پایان گفت: به صنایع استان اطمینان خاطر میدهیم که در سال ۱۳۹۹ همچون سالهای قبل این اداره کل و مراکز استان آمادگی دارند تا تمامی نیازهای آموزشی شاغلین صنعت جهت افزایش بهره وری تولید را تامین نمایند.