سال پرکاری درسازمان عمران تبریزدر عرصه آسفالت خواهیم داشت
سال پرکاری درسازمان عمران تبریزدر عرصه آسفالت خواهیم داشت
آرمان تبریز-مدیر عامل سازمان عمران شهرداری تبریز گفت : طی 3 روز اخیر بعد از شروع بکار کارخانجات اسفالت سازمان عمران تبریز نزدیک به 1000 تن آسفالت پخت و تحویل کارگاه های امانی مناطق جهت لکه گیری معابر سطح شهر شده است.

آرمان تبریز-مدیر عامل سازمان عمران شهرداری تبریز گفت : طی ۳ روز اخیر بعد از شروع بکار کارخانجات اسفالت سازمان عمران تبریز نزدیک به ۱۰۰۰ تن آسفالت پخت و تحویل کارگاه های امانی مناطق جهت لکه گیری معابر سطح شهر شده است.
بابک شریفی افزود: علی رغم شرایط موجود همکارانم بارعایت بهداشت فردی و محیطی فعالیت خود را در کارخانه های اسفالت سازمان از سرگرفته اند که درحال حاضر تامین اسفالت مورد نیاز برای لکه گیری ورفع چاله ها تولید میشود.
شریفی در ادامه با اشاره به دوبرابر شدن اعتبار آسفالت در سال۹۹ نسبت به سال گذشته تاکید کرد: خرابی های زیادی در اسفالت سطح شهر در اثر محلول پاشی داشته ایم که تلاش خواهیم کرد با دقت و در اسرع وقت لیست اولویت بندی و برنامه اجرائی سال ۹۹ را جهت انجام اصلاح زیر سازی ، روسازی و در صورت لزوم آسفالت اساسی تدوین و عملی نماییم.
وی تصریح کرد: بنده و همکارانم در سازمان عمران تبریز سال پرکاری در عرصه آسفالت خواهیم داشت و شهروندان گرامی شاهد تلاش شبانه روزی مان در سطح شهر خواهند بود.