خیابان شهدای ارتش خط کشی شد/ ارائه بهتر اطلاعات ترافیکی با خط کشی خیابان ها
خیابان شهدای ارتش خط کشی شد/ ارائه بهتر اطلاعات ترافیکی با خط کشی خیابان ها
آرمان تبریز-خط کشی های ترافیکی خیابان ها، اطلاعات راهنمایی و رانندگی را به شکل بهتری به رانندگان و عابران پیاده ارائه می کند.

آرمان تبریز-خط کشی های ترافیکی خیابان ها، اطلاعات راهنمایی و رانندگی را به شکل بهتری به رانندگان و عابران پیاده ارائه می کند.

به گزارش خبرنگار ما، اصغر آدی بیگ مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز با اعلام مطلب فوق گفت: خیابان های شهر با خط کشی چهره زیبایی به خود می گیرد و این خط کشی های ترافیکی، اطلاعات راهنمایی و رانندگی را به شکل بهتری به رانندگان و عابران پیاده ارائه می کند.

وی ادامه داد: هدف از خط کشی های ترافیکی، به حداقل رساندن سردرگمی و عدم اطمینان در مسیر رانندگی و یا عبورعابران است و از طرفی این اقدام، در نظم عبور و مرور آثار مثبتی را در پی دارد.
آدی بیگ عنوان کرد: خط کشی های محدوده مرکزی شهر و ورودی تبریز از سمت تهران انجام شده و بقیه ورودی ها در حال اجرا شدن است.

وی با اشاره به خط کشی های محوری خیابان تازه احداث شده شهدای ارتش، گفت: در پی اجرای آسفالت اساسی خیابان تازه احداث شده شهدای ارتش، عملیات خط کشی محوری این خیابان توسط کارگاه سازمان ترافیک انجام شد.