پایگاه خبری وزارت دفاع جمهوری آذربایجان؛ درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ
پایگاه خبری وزارت دفاع جمهوری آذربایجان؛ درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ
آرمان تبریز-در نتیجه تبادل آتش میان دو طرف در مواضع نزدیک "گورانبوی" یک نظامی ارمنستان کشته شد که جسد وی همچنان در محل درگیری مانده است.

آرمان تبریز-در نتیجه تبادل آتش میان دو طرف در مواضع نزدیک “گورانبوی” یک نظامی ارمنستان کشته شد که جسد وی همچنان در محل درگیری مانده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از درگیری میان نیرو‌های نظامی ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه مورد مناقشه قره باغ و کشته شدن یک نظامی ارمنستان خبر داد.
پایگاه خبری وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد: نیرو‌های نظامی ارمنستان در منطقه نزدیک “گورانبوی” با نقض آتش بس سعی در خرابکاری داشتند که با آتش متقابل نیرو‌های جمهوری آذربایجان مواجه شدند.
براساس این گزارش در نتیجه تبادل آتش میان دو طرف در مواضع نزدیک گورانبوی یک نظامی ارمنستان کشته شد که جسد وی همچنان در محل درگیری مانده است.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان افزود: درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و اوضاع منطقه تحت نظارت و کنترل نیرو‌های جمهوری آذربایجان است.