فرانسه کشوری توسعه نیافته از لحاظ سلامت
فرانسه کشوری توسعه نیافته از لحاظ سلامت

آرمان تبریز-فیلیپ ژوون، رئیس بخش اورژانس های بیمارستان اروپایی ژرژ پمپیدو پاریس در گفتگو با شبکه تلویزیونی BFMTV گفت: کشوری که نمی تواند ماسک که یک تکه پارچه است را تامین کند جز یک کشور توسعه نیافته چه نامی می تواند داشته باشد. من از داروهای سطح بالا حرف نمیزنم.

آرمان تبریز-فیلیپ ژوون، رئیس بخش اورژانس های بیمارستان اروپایی ژرژ پمپیدو پاریس در گفتگو با شبکه تلویزیونی BFMTV گفت: کشوری که نمی تواند ماسک که یک تکه پارچه است را تامین کند جز یک کشور توسعه نیافته چه نامی می تواند داشته باشد. من از داروهای سطح بالا حرف نمیزنم.

  • منبع خبر : حامیان