شهردار منطقه۴ تبریز عنوان کرد: نیروهای خدماتی و تجهیزات، مهیای حضور فعال در شرایط بارش های بهاره
شهردار منطقه۴ تبریز عنوان کرد: نیروهای خدماتی و تجهیزات، مهیای حضور فعال در شرایط بارش های بهاره
آرمان تبریز-شهردار منطقه۴ تبریز از آمادگی نیروهای خدماتی و تجهیزات منطقه در شرایط بارش های بهاره خبر داد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه۴ تبریز از آمادگی نیروهای خدماتی و تجهیزات منطقه در شرایط بارش های بهاره خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ اکبر امجدی با بیان اینکه شهرداری منطقه چهار در سال های اخیر، تجربه‌ های مهمی در بحث مدیریت بحران کسب‌ کرده است، افزود: با توجه به همین مزیت، نقاط آبگیر و آسیب‌پذیر در سطح منطقه، شناسایی شده ‌است.
او بر لزوم اولویت‌بندی نقاط مشکل‌ساز سطح منطقه ‌ تاکید و اضافه کرد: تجربه، تجهیزات و توان اجرایی منطقه، با تقسیم اصولی وظایف در خدمت رفاه شهروندان است.
شهردار منطقه۴ تبریز از شهروندان خواست در مواقع بحرانی با عوامل خدماتی همکاری لازم را داشته باشند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.