گزارش تصویری/ بازدید فرماندارشهرستان تبریز از پلیس راه های ورودی تبریز
گزارش تصویری/ بازدید فرماندارشهرستان تبریز از پلیس راه های ورودی تبریز
آرمان تبریز-همزمان با سومین روز از فروردیم ماه سال 99 مهندس مهدوی، فرماندارشهرستان تبریز از پلیس راه های ورودی تبریز بازدیدبه عمل آورد .

آرمان تبریز-همزمان با سومین روز از فروردیم ماه سال ۹۹ مهندس مهدوی، فرماندارشهرستان تبریز از پلیس راه های ورودی تبریز بازدیدبه عمل آورد .