گزارش تصویری ؛ افتتاح بزرگترین کارگاه تولید ماسک با مشارکت سپاه ویژه غدیر تبریز و موکب شهدای عاشورا
گزارش تصویری ؛ افتتاح بزرگترین کارگاه تولید ماسک با مشارکت سپاه ویژه غدیر تبریز و موکب شهدای عاشورا
آرمان تبریز-گزارش تصویری ازافتتاح بزرگترین کارگاه تولید ماسک و ملافه ایزوله بیمارستانی جهادی با مشارکت سپاه ویژه غدیر تبریز و موکب شهدای عاشورابا حضور ۱۲۰ تن از بسیجیان با تولید روزانه ۱۲۰۰ فقره

آرمان تبریز-گزارش تصویری ازافتتاح بزرگترین کارگاه تولید ماسک و ملافه ایزوله بیمارستانی جهادی با مشارکت سپاه ویژه غدیر تبریز و موکب شهدای عاشورابا حضور ۱۲۰ تن از بسیجیان با تولید روزانه ۱۲۰۰ فقره