مسئول ستاد مبارزه با ویروس کرونا درسازمان جهادکشاورزی انتصاب شد
مسئول ستاد مبارزه با ویروس کرونا درسازمان جهادکشاورزی انتصاب شد
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: لازم است باتوجه به شرایط فعلی کشور، ادامه تحریم های ناجوانمردانه ، وقوع بیماری کرونا وکاهش قیمت نفت با برنامه ریزی و با استفاده از ظرفیت های داخلی استان وکشورحداکثر نیازهای بخش کشاورزی به نهاده های مورد نیاز را تامین نماییم.

آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: لازم است باتوجه به شرایط فعلی کشور، ادامه تحریم های ناجوانمردانه ، وقوع بیماری کرونا وکاهش قیمت نفت با برنامه ریزی و با استفاده از ظرفیت های داخلی استان وکشورحداکثر نیازهای بخش کشاورزی به نهاده های مورد نیاز را تامین نماییم.

به گزارش خبرنگار ما؛ مهندس اکبر فتحی در جلسه ای با حضور معاونین و جمعی از مدیران سازمان که در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، به معرفی آقای غفاری به عنوان مسئول ستاد مبارزه با ویروس کرونا در سازمان جهادکشاورزی استان اشاره نمود و گفت: ​ایشان لازم است با همفکری معاونتها و مدیریتهای ذیربط نسبت به تهیه برنامه مدون سازمان جهاکشاورزی استان در گذر از شرایط موجود سریعاً اقدام نمایند.

وی درادامه برلزوم بهره گیری ازفن آوری های جدید مراکزتحقیقاتی در زمینه تولید و تهیه نهاده های دامی با لحاظ شرایط فعلی کشور و عدم امکان تامین آن از سایرکشورها تاکید نمود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان خود بر انجام مسائل ترویجی- کشاورزی تاکید کرد و با بیان اینکه فرصت دورکاری ایجاد شده برای کارشناسان پهنه، ​نبایستی خللی در امر تولید محصولات کشاورزی و انجام وظایف قانونی و اداری ایجاد نماید ادامه داد: فرصت دورکاری ایجاد شده برای انجام وظایف قانونی و اداری بصورت دورکاری توسط کارشناسان پهنه یک فرصت مغتنم است و بایستی تمهیدات لازم جهت تداوم ارتباط بین کارشناسان پهنه و بهره برداران از طریق تماس تلفنی و فضای مجازی صورت پذیرفته و اقدامات لازم توسط مدیران شهرستانها در این خصوص اعمال گردد.

مهندس فتحی گفت: توصیه به کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی مبنی بر استفاده به موقع از کود سرک، مبارزه با علف های هرز و انواع بیماری ها و آفات، می تواند تاثیر بسزایی در افزایش عملکرد در واحد سطح از خود نشان دهد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش پایانی سخنان خود تاکید نمود: تهیه چک لیست و تعریف وظایف قانونی به کارشناسان پهنه به طور دورکاری یکی از روشهای مفید و موثر در شرایط کرونایی استان است که باید به دقت انجام شود.