عضو هیات علمی دانشگاه‌ علوم پزشکی تبریز به فهرست پژوهشگران پُراستناد پیوست
عضو هیات علمی دانشگاه‌ علوم پزشکی تبریز به فهرست پژوهشگران پُراستناد پیوست
آرمان تبریز-دکتر بهزاد برادران، رییس مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ به فهرست پژوهشگران پُراستناد دنیا در علوم پزشکی افزوده شد.
آرمان تبریز-دکتر بهزاد برادران، رییس مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ به فهرست پژوهشگران پُراستناد دنیا در علوم پزشکی افزوده شد.
به گزارش  خبرنگار ما د تبریز؛ مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه، در تازه‌ترین نتایج نظام رتبه بندی ESI یا Essential Science Indicators که مبتنی براستنادات دریافتی مقالات منتشرشده در مجلات منتخب بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در ده سال گذشته، محاسبه و منتشر می‌شود، یازده نفر از همکاران هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در فهرست پژوهشگران پُراستناد قرار گرفتند.

سرکار خانم‌ها دکتر اکرم پورشمس، آفرین رحیمی موقر و شراره اسکندریه و آقایان دکتر بهزاد برادران ، فرزاد حدائق ، سید محمد تقدیسی حیدریان، مهرداد روغنی، رضا شیرکوهی، محمد اصغری جعفرآبادی، منصور شمسی پور و مرتضی شمسی زاده از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، مشهد، تبریز،‌ همدان و شاهد همکارانی هستند که در نسخه March 2020 نظام رتبه‌بندی ESI به جمع پژوهشگران %۱ پُراستناد دنیا پیوسته‌اند.

بدین ترتیب فهرست پژوهشگران %۱ پُراستناد دنیا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ۸۷ نفر افزایش یافت.