اقدام شایسته اتحادیه تعویض روغنی های تبریز در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا
اقدام شایسته اتحادیه تعویض روغنی های تبریز در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا
آرمان تبریز-اتحادیه تعویض روغنی ها، اتوسرویس کاران، روغن فروشان و خدمات لاستیک کلانشهر تبریز با شعار « ما خودمان پای کار هستیم و ما کرونا را شکست خواهیم داد» در اقدامی شایسته به ضدعفونی مغازه های واحدهای صنفی مرتبط با خود پرداخت.

آرمان تبریز-اتحادیه تعویض روغنی ها، اتوسرویس کاران، روغن فروشان و خدمات لاستیک کلانشهر تبریز با شعار « ما خودمان پای کار هستیم و ما کرونا را شکست خواهیم داد» در اقدامی شایسته به ضدعفونی مغازه های واحدهای صنفی مرتبط با خود پرداخت.
به گزارش آریا، علی جلیلی رئیس اتحادیه تعویض روغنی ها، اتوسرویس کاران، روغن فروشان و خدمات لاستیک کلانشهر تبریز در این خصوص گفت: این اقدام یک حرکت خودجوش در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و حفظ جان شهروندان محترم و همچنین فعالان این صنف صورت گرفته است.
وی افزود: ضد عفونی مغازه های اتوسرویس کاران و روغن فروشان و خدمات لاستیک کلانشهر تبریزدر راستای مبارزه با ویروس کرونا در چندین نوبت صورت گرفته و ادامه دارد.
مدیرعامل بازرگانی جلیلی در پایان این گفتگوی کوتاه با تشکر از همکاری واحدهای صنفی گفت: انشالله با همکاری همدیگر ویروس کرونا را شکست خواهیم داد و روزهای خوب در انتظار همه ماست.
شایان ذکر است: اتحادیه اتوسرویس کاران و روغن فروشان و خدمات لاستیک کلانشهر تبریز یکی از اتحادیه فعال بوده که همیشه در انجام طرح ها و ایده های ابتکاری حرف اول را زده است.