تلاش برای طراحی، کنترل و اجرای نما از طریق بدنه متخصص جامعه
تلاش برای طراحی، کنترل و اجرای نما از طریق بدنه متخصص جامعه
آرمان تبریز-معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز از برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری در سال جاری خبر داد و گفت: معاونت شهرسازی و معماری با تدوین و تصویب ضوابط مورد نیاز و بازنگری در فرآیند بررسی طرح های نما، سعی می کند تا طراحی، کنترل و اجرای نما را از طریق بدنه متخصص جامعه پیش ببرد.

آرمان تبریز-معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز از برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری در سال جاری خبر داد و گفت: معاونت شهرسازی و معماری با تدوین و تصویب ضوابط مورد نیاز و بازنگری در فرآیند بررسی طرح های نما، سعی می کند تا طراحی، کنترل و اجرای نما را از طریق بدنه متخصص جامعه پیش ببرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ محمد عزتی امروز با اشاره به برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری در سال جاری، اظهار کرد: در این جلسه در خصوص طرح نمای پرونده‌های ارجاعی از مناطق مختلف شهرداری بررسی کارشناسی صورت گرفت و اعضای محترم نکته نظرات اصلاحی خود را در راستای بهینه کردن طرح‌های مذکور، ارائه کردند.
او ادامه داد: این کمیته در چارچوب مفاد دستورالعمل طراحی، کنترل و اجرای نماهای شهری تبریز، از سال ۹۷ شروع به فعالیت کرده و در سال جاری با تشکیل ۱۶ جلسه، ضمن رسیدگی به بیش از ۴۰ مورد پرونده اشخاص حقیقی ارجاع شده از مناطق دهگانه، در خصوص مسائل عمومی منظر شهری و پروژه های طراحی شهری، از جمله مطالعات منظر و بدنه سازی شهرک خاوران تبریز، به بررسی و اعلام نظر پرداخته است.
عزتی گفت: سامان بخشیدن به منظر شهری و پیشگیری از شکل گیری لجام گسیخته جداره های شهر از رسالت‌های انکارناپذیر شهرداری‌هاست و معاونت شهرسازی و معماری با تدوین و تصویب ضوابط مورد نیاز و بازنگری در فرآیند بررسی طرح های نما، سعی بر آن دارد تا طراحی، کنترل و اجرای نما را از طریق بدنه متخصص جامعه پیش ببرد.