موسسه خیریه رحمت به جمع سربازان مبارزه با کرونا پیوست
موسسه خیریه رحمت به جمع سربازان مبارزه با کرونا پیوست
آرمان تبریز-مدیر عامل موسسه خیریه رحمت گفت ؛انجمن خیریه فرزندان رحمت سعی بر آن داشت تا در موضوع اخیر (بیماری کرونا) در حوزه تخصصی خود (کودک و نوجوانان آسیب دیده)، همچون گذشته حضور فعالی داشته باشد و در این راستا بسته های ضدعفونی شامل مایع ضدعفونی، ماسک و دستکش به کودکان کار و خانواده های محترمش ارایه گردید.

آرمان تبریز-مدیر عامل موسسه خیریه رحمت گفت ؛انجمن خیریه فرزندان رحمت سعی بر آن داشت تا در موضوع اخیر (بیماری کرونا) در حوزه تخصصی خود (کودک و نوجوانان آسیب دیده)، همچون گذشته حضور فعالی داشته باشد و در این راستا بسته های ضدعفونی شامل مایع ضدعفونی، ماسک و دستکش به کودکان کار و خانواده های محترمش ارایه گردید.
رامین نوّابی با اشاره به دیگر اقدامات انجمن در این خصوص  افزود؛ توزیع  بسته های ضدعفونی کنده  در ساختمان اداری بهزیستی استان و ضدعفونی کردن کلیه ساختمان های مرکز اورژانس اجتماعی ١٢٣ نیز از از جمله مواردی بود که اجرایی شد .
وی تصریح کرد امیدواریم در نزدیکترین زمان، همگی در کنار هم روزهایی سرشار از سلامتی و آرامش را تجربه کنیم.