معاون سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز خبر داد: روند عادی سازی پسماندهای بیمارستانی مطلوب است
معاون سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز خبر داد: روند عادی سازی پسماندهای بیمارستانی مطلوب است
آرمان تبریز-معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت : طی نظارتی که به همراه رئیس اداره حفاظت محیط زیست تبریز از روند عادی سازی پسماندهای بیمارستانی داشتیم مشکل خاصی ملاحظه نشد و روند عادی سازی پسماندهای بیمارستانی مطلوب است.

آرمان تبریز-معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت : طی نظارتی که به همراه رئیس اداره حفاظت محیط زیست تبریز از روند عادی سازی پسماندهای بیمارستانی داشتیم مشکل خاصی ملاحظه نشد و روند عادی سازی پسماندهای بیمارستانی مطلوب است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ علی صفری افزود : در این بازدید شهنام اشتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تبریز رضایت خود از روند عادی سازی پسماندهای بیمارستانی را ابراز داشت و گفت : عادی سازی پسماندهای بیمارستانی روند مطلوب و قابل قبولی را طی می‌کند.

صفری خاطر نشان کرد : در بازدید از روند عادی سازی پسماندهای بیمارستانی که با حضور اشتری انجام شد ایراد و اشکال خاصی را مشاهده نکردیم و تمامی تلاش‌مان را می‌کنیم تا در آینده بیشتر از پیش مسائل بهداشتی و زیست محیطی را رعایت کنیم.

او در آخر اظهار داشت : پسماندهای بیمارستانی خطرناک ترین پسماندهای تولید شده هستند و با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه این خطر چند برابر میشود که باید با دقت، توجه و نظارت خاصی مراحل عادی سازی و دفن آنها انجام شود تا شاهد خلق هیچ گونه مشکلی برای شهروندان عزیز تبریزی نباشیم و کارشناسان و متخصصان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز در این حوزه از حساسیت موضوع مطلع هستند و تمامی جوانب امر را رعایت می‌کنند.