با تصویب اعضای شورای شهر تبریز صورت گرفت؛ تمدید اعمال تخفیف تعرفه و عوارض تا پایان فروردین ۹۹
با تصویب اعضای شورای شهر تبریز صورت گرفت؛ تمدید اعمال تخفیف تعرفه و عوارض تا پایان فروردین ۹۹
مهرتبریز-اعضای شورای شهر تبریز در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده خود، دوره عمل کلیه ضوابط و قوانین مصوب شورا، اعم از تعرفه و عوارض را تا پایان فروردین ۹۹ تسری دادند.

مهرتبریز-اعضای شورای شهر تبریز در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده خود، دوره عمل کلیه ضوابط و قوانین مصوب شورا، اعم از تعرفه و عوارض را تا پایان فروردین ۹۹ تسری دادند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ شورای شهر تبریز با توجه به شرایط ویژه کشور و در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و کاهش مراجعات مردم به مناطق مختلف شهرداری، طرح تسری دوره عمل کلیه ضوابط و قوانین مصوب شورا را تا پایان فروردین ۹۹ تصویب کردند.

و بر این اساس مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص اعمال تخفیف فصلی در عوارض مربوط به سه ماهه چهارم سال ۹۸ به شرط پرداخت نقدی تا پایان فروردین ۹۹ معتبر است.