گزارش تصویری از اهدای ۲۴ سری جهیزیه به نوعروسان درتبریز
گزارش تصویری از اهدای ۲۴ سری جهیزیه به نوعروسان درتبریز
آرمان تبریز-گزارش تصویری از اهدای ۲۴ سری جهیزیه به نوعروسان توسط خواهران بسیجی پایگاه شهید بابایی شهرک پرواز سپاه ویژه غدیر تبریز

آرمان تبریز-گزارش تصویری از اهدای ۲۴ سری جهیزیه به نوعروسان توسط خواهران بسیجی پایگاه شهید بابایی شهرک پرواز سپاه ویژه غدیر تبریز