مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی عنوان کرد:  استفاده از ظرفیت فکری کارشناسان در جهت پیشبرد اهداف شرکت
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی عنوان کرد:  استفاده از ظرفیت فکری کارشناسان در جهت پیشبرد اهداف شرکت
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: با توجه به وجود مشکلات اقتصادی باید بر راهکارهای مدیریت هزینه و درآمد بیش از پیش شرکت توجه شود و سعی کنیم تا به طور معقول هزینه های زاید را کاهش دهیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی عنوان کرد:

استفاده از ظرفیت فکری کارشناسان در جهت پیشبرد اهداف شرکت

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: با توجه به وجود مشکلات اقتصادی باید بر راهکارهای مدیریت هزینه و درآمد بیش از پیش شرکت توجه شود و سعی کنیم تا به طور معقول هزینه های زاید را کاهش دهیم.

به گزارش خبرنگار ما؛  ایمان غنی زاده امروز در جمع معاونان و مدیران شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه اظهار کرد: با توجه به وضع موجود، تلاش تمامی مدیران و کارکنان بخصوص در بخش اداری و تعمیرگاهی بر این است تا با برنامه ریزی های انجام گرفته کار ضدعفونی ناوگان و تجهیزات حمل و نقل عمومی به طور مداوم و با تمامی توان استمرار یابد تا سلامتی مسافران و همشهریان تامین شود.

او با تاکید بر استفاده از ظرفیت و توان فکری و مدیریتی کارشناسان و کارکنان در همه واحدها ی شرکت، افزود: انتظار داریم تا همه کارشناسان و مدیران شرکت نظرات خود را در خصوص پیشرفت و ارتقاء جایگاه سازمانی شرکت، هوشمند سازی و IT، ساماندهی نیروی انسانی با مدیریت هزینه و زمان و دیگر مسائل و برنامه های شرکت اعلام کنند تا با همفکری بیشتری در راه رسیدن به اهداف شرکت گام برداریم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه عنوان کرد: با توجه به وجود مشکلات اقتصادی باید بر راهکارهای مدیریت هزینه و درآمد بیش از پیش توجه شود و سعی همه ما بر این باشد تا به طور معقول هزینه های زاید را کاهش دهیم.

او ادامه داد: یکی از راه های کاهش هزینه در شرکت، بحث نگهداری تجهیزات و ناوگان حمل و نقل عمومی است که اگر در این بخش تلاش های لازم و اجرائی صورت بگیرد، قطعا در کاهش هزینه ها گام مهمی برداشته می شود.

غنی زاده گفت: نظم و انضباط کاری، رعایت قوانین و مقررات، برنامه رفاهی کارکنان،  بهداشت محیط (بخصوص در دوایر تعمیرگاهی و توقف گاهی)، رسیدگی و حل مشکلات موجود در مجتمع تعمیرگاهی و پیشبرد بیشتر برنامه های هوشمند سازی ناوگان و مدیریت IT  باید مورد توجه قرار گیرد.