شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد: آغاز کاشت یک درخت برای هر شهروند و توسعه سرانه فضای سبز
شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد: آغاز کاشت یک درخت برای هر شهروند و توسعه سرانه فضای سبز
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز از شروع کاشت درخت از اسفندماه با هدف یک درخت برای هر شهروند خبر داد و گفت : باهدف توسعه فضای سبز یک درخت برای هر شهروند ساکن این منطقه کاشته می شود.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز از شروع کاشت درخت از اسفندماه با هدف یک درخت برای هر شهروند خبر داد و گفت : باهدف توسعه فضای سبز یک درخت برای هر شهروند ساکن این منطقه کاشته می شود.

به گزارش خبرنگار ما میر علی اصغر نساج در مراسم غرس و کاشت درخت که به مناسبت هفته منابع طبیعی با حضور سعید نیکو خصلت عضو شورای اسلامی تبریز ترتیب یافته بود، افزود :کاشت ۱۰۰ هزار درخت در سطح حوزه شروع شده است.

او در ادامه با بیان اینکه این منطقه نگهداری ۵۵۵ هکتار فضای سبز را انجام می دهد، اظهار داشت : سال آینده با احداث ۱۲ هکتار فضای سبز به میزان  یک متر مربع بر سرانه فضای سبز شهرداری منطقه ۵ افزوده می شود.

نساج همچنین گفت : در حوزه استحفاظی منطقه پنج ۱۲۰ هزار نفر شهروند ساکن هستند و با توجه به افزایش ساخت وساز در این منطقه توسعه فضای سبز ضروری است.

او به هدف گذاری شعار توسعه فضای سبز در سال آینده در شهرداری تبریز اشاره کرد و دراین رابطه گفت : از اسفندماه کاشت ۱۲۰ هزار درخت با شعار  یک درخت برای هر شهروند شروع شده است.

به گفته او در حال حاضر ۳۵۰ هزار اصله درخت درفضاهای سبز این  منطقه وجوددارد که با کاشت نهال های جدید تعداد درخت ها به ۴۷۰ هزار اصله افزایش می یابد.