توسعه‌ی شبکه‌ی برق‌رسانی، در گروی سرمایه‌گذاری و پرداخت قبوض برق
توسعه‌ی شبکه‌ی برق‌رسانی، در گروی سرمایه‌گذاری و پرداخت قبوض برق
آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز تاکید کرد: خدمات‌رسانی بهینه و توسعه‌ی شبکه‌ی برق‌رسانی در گروی سرمایه‌گذاری و پرداخت به‌موقع قبوض برق توسط مشترکین است.

آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز تاکید کرد: خدمات‌رسانی بهینه و توسعه‌ی شبکه‌ی برق‌رسانی در گروی سرمایه‌گذاری و پرداخت به‌موقع قبوض برق توسط مشترکین است.

به گزارش خبرنگار ما؛ عادل کاظمی گفت: تلاش برای خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف توسعه‌ی شبکه، سازماندهی و سیستم‌های برق‌رسانی، بدون پرداخت به‌موقع قبوض برق توسط مشترکین و سرمایه‌گذاری ممکن نیست.

کاظمی ازعموم مشترکان محترم درخواست کرد در خصوص پرداخت صورتحساب‌های قبوض برق مصرفی جدیت به‌خرج داده و شرکت توزیع نیروی برق تبریز را برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌های در نظر گرفته شده درخصوص توسعه و خدمات‌رسانی یاری کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: در سایه‌ی همکاری‌‌های کلیه‌ی مشترکین، هیچ روز و فصلی از سال شاهد خاموشی و قطغی برق نباشیم.

وی یادآور شد: با توجه به رشد فزاینده‌ی مصرف برق در کشور، عموم مردم و مشترکین در صرفه‌جویی و مصرف بهینه‌ی برق مصرفی و پیشگیری از اسراف و اتلاف بیهوده در مصرف انرژی تلاش کنند تا سالی بدون خاموشی را شاهد باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در پایان بار دیگر همکاری مردم در زمینه‌ی مصرف و پرداخت به‌موقع هزینه‌های برق مصرفی را عاملی مهم در امر توسعه و پایدار نگه‌داشتن شبکه‌ی برق عنوان کرد.