ثبت ۲۸ هزار پیشنهاد در پالایشگاه تبریز
ثبت ۲۸ هزار پیشنهاد در پالایشگاه تبریز
آرمان تبریز-دبیر نظام پیشنهادهای شرکت پالایش نفت تبریز با اشاره به اینکه فرآیند نظام پیشنهادگیری بصورت انفرادی و گروهی از اردیبهشت سال ۱۳۷۹ در این شرکت آغاز شده است، گفت: در این دوره تعداد کل پیشنهادهای نظام پیشنهاد دریافت شده ۲۷ هزار و ۸۵۰ پیشنهاد می باشد.

آرمان تبریز-دبیر نظام پیشنهادهای شرکت پالایش نفت تبریز با اشاره به اینکه فرآیند نظام پیشنهادگیری بصورت انفرادی و گروهی از اردیبهشت سال ۱۳۷۹ در این شرکت آغاز شده است، گفت: در این دوره تعداد کل پیشنهادهای نظام پیشنهاد دریافت شده ۲۷ هزار و ۸۵۰ پیشنهاد می باشد.
نادر رحیمی بخشمند افزود: بیست و پنجمین جشنواره داخلی نظام پیشنهادهای شرکت پالایش نفت تبریز همزمان ما با دهه مبارک فجر با حضور بی سابقه ۷۸۰ نفر از کارکنان این شرکت برای تجلیل از ایده های ارزشمند پیشنهاد دهندگان دارای پیشنهادهای کلان و فعالیتهای کارشناسان و زحمات مجریان ، همیاران و مشارکت جویان برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جشنواره از ۱۲۹ نفر از برگزیدگان این دوره از فرآیند نظام پیشنهادگیری با اهداء لوح تقدیر و جوایز ارزنده تجلیل بعمل آمد.

رحیمی بخشمند گفت: برگزیدگان این دوره از جشنواره ۱۸ نفر از کارکنان پالایشگاه به عنوان پیشنهاد دهنده برتر ، ۲۲ نفر از ارزیابان و کارشناسان ، ۶۰ نفر از مجریان و ۲۹ نفر از همیاران و مشارکت جویان بوده است.
وی یادآور شد: در این دوره از فرآیند پیشنهاد گیری بالاترین سود و صرفه بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان مربوط به سال ۹۷-۹۶ عاید شرکت شده است.
دبیر نظام پیشنهادهای شرکت پالایش نفت تبریز از جمله دست آوردهای نظام پیشنهادها و جشنواره های مرتبط را رشد و توسعه فرهنگ کارتیمی ، یکپارچگی سازمانی و ارتقاء تعلق خاطر سازمانی که در طول سالها در شرکت تعمیق یافته و نهادینه شده عنوان کرد.

وی گفت: در اجرای فرآیند نظام پیشنهادها ، تحول و تعالی سازمانی بالنده ای در سطوح مختلف سازمانی اتفاق افتاده به طوریکه علاوه بر حصول سود وصرفه اقتصادی ، توانسته ایم در بعد رعایت الزامات زیست محیطی ، ایمنی و کیفی سازی محصولات و فرآیندها به لحاظ مسئولیتهای اجتماعی نیز قدم های مستحکمی برداریم.

رحیمی بخشمند افزود: در این شرکت به حول و قوه الهی و با تلاشها و مشارکت جمعی کلیه کارکنان در ارایه ایده و حمایتها مستمر مدیران به ویژه مدیر عامل توسعه محور و تحول گرای شرکت ، سیستم نهادینه شده پیشنهاد گیری با طی بیش از ١٩ سال همچنان پایدار در جاده بی انتهای توسعه دانش محور پیش می رود.