شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد: لکه گیری آسفالت در معابر کوی استانداری، شهرک رشدیه، فرشته جنوبی و کوی های صنعتی
شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد: لکه گیری آسفالت در معابر کوی استانداری، شهرک رشدیه، فرشته جنوبی و کوی های صنعتی
  آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: لکه گیری آسفالت در معابر کوی استانداری و فرشته جنوبی شهرک رشدیه و کوی های صنعتی جاده تهران انجام شد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: لکه گیری آسفالت در معابر کوی استانداری و فرشته جنوبی شهرک رشدیه و کوی های صنعتی جاده تهران انجام شد.

به گزارش خبرنگار ما ،میر علی اصغر نساج گفت: طرح خدمات محله ای با لکه گیری آسفالت در معابر سطح حوزه از اول اسفندماه شروع شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

او افزود : در مرحله اول لکه گیری آسفالت در معابر اصلی همچون جاده تهران، اتوبان پاسداران و میدان شهید فهمیده تا ۳۵ متری شهرک باغمیشه  انجام و به پایان رسیده  است.

او همچنین اظهار داشت: چاله زدایی معابر فرعی سطح حوزه طبق زمان بندی انجام می شود.

شهردار منطقه۵ در این رابطه تصریح کرد: آسفالت ریزی و لکه گیری در کوی استانداری، کوی فرشته جنوبی، شهرک رشدیه و محلات کوی های صنعتی جاده تهران انجام شده است.

به گفته او این منطقه با نهایت جدیت وتلاش اقدام به چاله زدایی معابر تاپایان سال خواهد کرد.