در راستای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی چندین انتصاب جدید انجام گرفت
در راستای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی چندین انتصاب جدید انجام گرفت
آرمان تبریز-در راستای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی انتصاباتی در  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی انجام گرفت.
آرمان تبریز-در راستای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی انتصاباتی در  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی انجام گرفت.
به گزارش خبرنگار ما ،در راستای یکپارجه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی انتصابهای ذیل از سوی مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی انجام گرفت :
 • ابراهیم سلیمانی بعنوان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مراغه
 • احمد محسنی بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب منطقه ۶ تبریز
 • حسن حسنی بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان چاراویماق
 • نادر سلیمانی بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان هوراند
 • علی جعفرپور بسطام بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب  شهرستان ورزقان
 • بهمن فتح الهی بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان خداآفرین
 • سلیم قربانی بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان ملکان
 • محمد باقرزاده بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان هشترود
 • محمدرضا جهانگیری بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بستان آباد
 • رضا شرقی بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان عجب شیر
 • سیروس علی نژاد بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان جلفا
 • فردین اسماعیلی بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بناب
 • غلامرضا ابراهیمی بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان میانه
 • مختار رحیمی بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان آذرشهر
 • حسین وکیلی بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان تبریز
 • سید جعفر تیز مغز بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان شبستر
 • صمد محمدی بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان سراب