سرپرست سازمان آرامستان های شهرداری تبریزمعرفی شد
سرپرست سازمان آرامستان های شهرداری تبریزمعرفی شد
آرمان تبریز،طی حکمی از سوی شهردار تبریز، فرخ جلالی به عنوان سرپرست جدید سازمان آرامستان های شهرداری تبریز معرفی شد.

آرمان تبریز،طی حکمی از سوی شهردار تبریز، فرخ جلالی به عنوان سرپرست جدید سازمان آرامستان های شهرداری تبریز معرفی شد.

به گزارش خبرنگار ماایرج شهین باهر با قدردانی از تلاش های احد فلاح، مدیرعامل سابق سازمان آرامستان های شهرداری تبریز فرخ جلالی را به عنوان سرپرست جدید این سازمان منصوب کرد.

جلالی پیش تر نیز مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز بود.