لغو تمامی آزمون‌های کتبی، الکترونیکی، هماهنگ و تفاهم (صنعت ساختمان، قالیبافان و صنایع دستی کددار) تا پایان سال ۱۳۹۸
لغو تمامی آزمون‌های کتبی، الکترونیکی، هماهنگ و تفاهم (صنعت ساختمان، قالیبافان و صنایع دستی کددار) تا پایان سال ۱۳۹۸
آرمان تبریز-تمامی آزمون‌های کتبی، الکترونیکی، هماهنگ و تفاهم (صنعت ساختمان، قالیبافان و صنایع دستی کددار) تا پایان سال ۱۳۹۸ لغو شد.

آرمان تبریز-تمامی آزمون‌های کتبی، الکترونیکی، هماهنگ و تفاهم (صنعت ساختمان، قالیبافان و صنایع دستی کددار) تا پایان سال ۱۳۹۸ لغو شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛حسن کشاورز، مدیر کل دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای به ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای ابلاغ کرد؛ شروع برگزاری آزمون‌های مهارتی در سال ۱۳۹۹ مطابق تصمیمات ستاد ملی/ استانی مدیریت و مقابله با ویروس کرونا، مبنی بر بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی سازمان خواهد بود.
ضمناً به منظور پاسخگویی مطلوب به داوطلبان سنجش مهارت مشمول تعطیلی و لغو برگزاری آزمون از تاریخ چهارم اسفند ماه ۱۳۹۸ تا تاریخ شروع برگزاری آزمون‌های مهارتی در سال ۱۳۹۹، مقتضی است ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان‌ها، با بهره گیری از حداکثر ظرفیت‌های موجود (افزایش روز آزمون در طول هفته برای آزمون‌های کتبی و هماهنگ، افزایش نوبت در برگزاری آزمون‌های الکترونیکی در طول روز و…) هماهنگی و برنامه ریزی لازم به عمل آورند.