وسعت مجموعه تاریخی فرهنگی ائل‌گؤلی افزایش می یابد
وسعت مجموعه تاریخی فرهنگی ائل‌گؤلی افزایش می یابد
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان زیبا، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز گفت: باغات اطراف مجموعه تاریخی فرهنگی ائل‌گؤلی پس از تعیین تکلیف و تملک، به این مجموعه گردشگری اضافه می شود.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان زیبا، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز گفت: باغات اطراف مجموعه تاریخی فرهنگی ائل‌گؤلی پس از تعیین تکلیف و تملک، به این مجموعه گردشگری اضافه می شود.

به گزارش خبرنگار ما؛ مسعود بزرگر جلالی در مصاحبه با خبرنگار شهریار با اعلام مطلب فوق افزود: تعیین تکلیف باغات باقیمانده اطراف ائل گؤلی در دستور کار شهرداری قرار دارد که اکثریت آنها تعیین تکلیف شده و تنها یکی دو باغ باقی مانده است که با تلاش شهردار منطقه ۲ در کمترن زمان کار تملک آنها نیز به اتمام می‌رسد.

او ادامه داد: باغات مخروبه آن منطقه در روبروی خیابان فردوسی  نیز به مجموعه تاریخی و فرهنگی ائل‌گؤلی اضافه می‌شوند که سعی داریم آن باغ‌ها را به شکل سنتی با دیوارهای کاهگلی حفظ کنیم.

برزگر جلالی برنامه های اساسی سازمان سیما و منظر برای سال آینده را تملک باغات تبریز عنوان کرده و اظهار داشت: برای سال آینده چند اتفاق مهم در حوزه فضای سبز شهری تبریز رخ می‌دهد که اساسی ترین آنها، تعیین تکلیف باقیمانده باغ‌های تبریز و تملک آنها توسط شهرداری است که خوشبختانه شورای شهر این امر را تصویب نموده و برای سال ۹۹ بودجه و ردیف اعتباری در نظر گرفته است.

او یادآور شد: در کنار تملک باغات تبریز، برای سال ۹۹ یک میلیون درخت و یک میلیون درختچه نیز در محدوده داخلی شهر و فضاهای خالی کاشته می شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با اشاره به وضعیت نامناسب سرانه کیفی فضای سبز تأکید کرد: ما در تعداد درختان شهری مشکل داریم و هرچند سرانه فضای سبز شهری تبریز وضعیت خوبی دارد، ولی سرانه‌ای کیفی نیست.

او با اشاره به پیشنهاد شهرداری تبریز مبنی بر نامگذاری سال ۹۹ به عنوان سال فضای سبز و زیباسازی اظهار داشت: تلاشمان این بود  که فضای سبز، محیط زیست و زیباسازی را در اولویت برنامه های مدیریت شهری تبریز در سال ۹۹  قرار دهیم که نهایتا با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر سال آینده به عنوان سال فضای سبز و زیباسازی  مصوب شد.

جلالی تأکید کرد: برای سال آینده برنامه‌ای اساسی  برای ارتقای کیفیت فضای سبز شهری از یک سو و  افزایش تعداد پارک ها و تفرج گاه های شهر  از سوی دیگر داریم.