معاون خدمات شهری و اجرائی منطقه ۹ تبریز خبر داد: ممانعت از فعالیت مشاغل مزاحم در سطح حوزه شهرداری منطقه۹
معاون خدمات شهری و اجرائی منطقه ۹ تبریز خبر داد: ممانعت از فعالیت مشاغل مزاحم در سطح حوزه شهرداری منطقه۹
آرمان تبریز-معاون خدمات شهری و اجرائی منطقه ۹ تبریز گفت: مشاغل و صنوفی که ناسازگار بامحیط شهری هستند باید خارج از محدوده ی شهری فعالیت کنند.

آرمان تبریز-معاون خدمات شهری و اجرائی منطقه ۹ تبریز گفت: مشاغل و صنوفی که ناسازگار بامحیط شهری هستند باید خارج از محدوده ی شهری فعالیت کنند.

به گزارش خبرنگار ما؛ محمدرضا عباسی اظهار داشت: به موجب اصل۱۳۸ قانون اساسی و بند۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، مدیریت شهری موظف به رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم است.

معاون خدمات شهری و اجرائی منطقه۹خاطر نشان کرد: مشاغل و صنوفی که ناسازگار بامحیط شهری و شرایط محلی هستند و باعث افزایش آلودگی هوا، مزاحمت و ایجاد ناایمنی می شوند، باید خارج از محدوده ی شهری فعالیت نمایند و در راستای اجرای ضوابط تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم، عوامل اجرائی شهرداری منطقه۹ کلانشهر تبریز، پس از شناسائی مشاغل مزاحم در سطح حوزه ی استحفاظی، از فعالیت این مشاغل ممانعت و جلوگیری می کنند.

عباسی تصریح کرد: در این برهه از زمان که رعایت نکات بهداشتی و تلاش برای حفظ سلامت شهروندان بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد، عوامل واحد تشخیص مزاحمت و ساماندهی مشاغل مزاحم منطقه، با همتی مضاعف، واحدهای جدید بازیافت ضایعات و مواد غیر بهداشتی و همچنین تولید کنندگان گرانول را درسطح حوزه شناسائی و با پلمپ و لاک، از فعالیت این واحد ها جلوگیری کردند.