شهردار منطقه پنج خبر داد: گلکاری در مسیر ۳ کیلومتری ورودی شرق تبریز
شهردار منطقه پنج خبر داد: گلکاری در مسیر ۳ کیلومتری ورودی شرق تبریز
آرمان تبریز-پس از خاکبرداری پخش خاک نباتی برای گلکاری در مسیر جاده تهران شروع شد.

آرمان تبریز-پس از خاکبرداری پخش خاک نباتی برای گلکاری در مسیر جاده تهران شروع شد.
به گزارش خبرنگار ما ؛این خبر را شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت: ورودی شرق تبریز با گلکاری ازچشم اندازی زیبایی برخوردار می شود.
مهندس میر علی اصغر نساج همچنین افزود : به علت مناسب نبودن خاک رفوژ وسط جاده تهران برای کاشت گل اقدام به خاکبرداری و پخش خاک نباتی شده است که بزودی شاهد کاشت گل درمهمترین ورودی تبریز خواهیم بود. وی از تولید انواع گل در ۴ گلخانه این منطقه خبر داد و در این خصوص گفت : با تلاش مدیریت و کارگران زحمت کش فضای سبز این منطقه در تولید گل خودکفا می شویم .
شهردار منطقه پنج تبریز افزود : گل هایی که در طرح استقبال از بهار در سطح حوزه کاشته می شود در گلخانه های منطقه تولید شده اند.
وی در ادامه افزود : برای استقبال از بهار در قسمتی از مسیر جاده تهران گلهای بنفشه کاشته می شود وبعد از عید نوروز و مساعد شدن شرایط جوی کل این مسیر ۳ کیلومتری باکاشت گل آنادورا و از گل های ماندگار تزیین می شود.
شهردار منطقه ۵ تصریح نمود: سال آینده و پس از کاشت گل های آنادورا ورودی شرق تبریز از چشم انداز زیبابرخوردار می شود.
مهندس نساج گفت : ۲۵۰هزار گل دایمی آنادورا در مسیر جاده تهران کاشته می شود.