مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز: اسامی و تابلوهای معابر تبریز مرمت و نوسازی شد
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز: اسامی و تابلوهای معابر تبریز مرمت و نوسازی شد
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گفت: در راستای استقبال از بهار و سهولت آدرس یابی و دسترسی شهروندان و میهمانان نوروزی در شهر تابلوی اسامی معابر مرمت و نوسازی شد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گفت: در راستای استقبال از بهار و سهولت آدرس یابی و دسترسی شهروندان و میهمانان نوروزی در شهر تابلوی اسامی معابر مرمت و نوسازی شد.

به گزارش خبرنگار ما ، اصغر آدی بیگ امروز با اشاره به نصب و اصلاح تابلوهای برخی معابر و خیابان های سطح شهر، اظهار کرد: نصب تابلوهای ۱۸ متری مائده در شهرک یاغچیان، تابلوهای اطلاعاتی در اول ثقه الاسلام، اصلاح تابلوهای معیوب بلوار شهید سلیمانی و … توسط کارگاه سازمان ترافیک از جمله تابلوهای نصب و اصلاح شده است.

او با اشاره به نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی در معابر و مناطق مختلف شهر تبریز، افزود: ایمن سازی معابر، مسیرها و میادین شهر و علائم هشدار دهنده ترافیکی در هدایت رانندگان و تعیین مسیر و تامین ایمنی آنان اهمیت زیادی دارد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز با اشاره به ایمن سازی معابر، مسیرها و میادین شهر و همچنین اهمیت و ضرورت علائم هشدار دهنده ترافیکی در هدایت رانندگان، گفت: فلسفه اصلی تابلوهای راهنمایی و رانندگی در معابر شهر، کاهش ترافیک و سهولت تعیین مسیر است.

او ادامه د اد: تجهیزات ترافیکی از قبیل خط کشی ها، تابلوها، استوانه‌ها، سیلندرها، نوشتارها و علائم ترافیکی اثرات مثبتی بر بهبود ترافیک و نظم بخشی به ترافیک شهر دارد و به شکل محسوسی در کاهش ناهنجاریهای ترافیکی و کاهش حجم ترافیک نقش ایفا می کند.