خاکبرداری از محل ریزش کوه در خیابان ولی پور شهرک باغمیشه تبریز ادامه دارد
خاکبرداری از محل ریزش کوه در خیابان ولی پور شهرک باغمیشه تبریز ادامه دارد
آرمان تبریز-خاکبرداری از محل ریزش کوه در خیابان ولی پور شهرک باغمیشه تبریز توسط شهرداری منطقه 5ادامه دارد.

آرمان تبریز-خاکبرداری از محل ریزش کوه در خیابان ولی پور شهرک باغمیشه تبریز توسط شهرداری منطقه ۵ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از امورارتباطات شهرداری منطقه پنج تبریز ،عملیات خاکبرداری در خیابان شهید ولی پور باغمیشه همچنان ادامه دارد و ریزش دوباره کوه صحت ندارد.
همچنین در پی عملیات خاکبرداری دراین خیابان که باعث آسیب رساندن تکه سنگی به شیشه یکی از واحدهای مسکونی شده بود و بلافاصله توسط پیمانکار مربوطه اقدام به نصب شیشه گردید به اشتباه خبر ریزش دوباره کوه در برخی رسانه ها منتشر شد که این موضوع صحت ندارد‌.
همچنین براساس این گزارش اکیپ های معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه برای جلوگیری از تکرار آسیب های احتمالی اقدام به فنس کشی در محل حادثه نموده اند. گفتنی است خاکبرداری در این محل همچنان ادامه دارد.