رفع نواقص پارک ها در شهرداری منطقه ۶ تبریز
رفع نواقص پارک ها در شهرداری منطقه ۶ تبریز
آرمان تبریز-در راستای اجرای طرح گوزل تبریزیم و همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال جدید، عملیات رفع نواقصات در پارک های حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۶ تبریز اجرا می شود.

آرمان تبریز-در راستای اجرای طرح گوزل تبریزیم و همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال جدید، عملیات رفع نواقصات در پارک های حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۶ تبریز اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار ما،سامان احمدزاده، شهردار منطقه ۶ تبریز اعلام کرد: همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال جدید و در راستای اجرای طرح استقبال از بهار ۹۹ عملیات رفع نواقصات پارک های سطح حوزه انجام می گیرد.

او ادامه داد: در این طرح اقدامات انجام یافته شامل حذف و رفع موانع پر خطر فیزیکی، ساماندهی تابلو برق ها، پای چراغ ها و انجام عملیات عمرانی و بنایی داخل پارک ها، جوشکاری، رنگ آمیزی مبلمان شهری، رفع نواقص سرویس های بهداشتی و نمازخانه های سطح حوزه می باشد که به منظور استقبال از میهمانان نوروزی با سرعت در حال انجام است.