برخورد جدی با متخلفان حوزه پسماندهای پزشکی با همکاری دستگاه قضایی استان
برخورد جدی با متخلفان حوزه پسماندهای پزشکی با همکاری دستگاه قضایی استان
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت :با تاکید دادستان تبریز، برای حفظ سلامت شهروندان با جدیت کامل با متخلفان حوزه پسماندهای پزشکی طبق قانون برخورد خواهیم کرد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت :با تاکید دادستان تبریز، برای حفظ سلامت شهروندان با جدیت کامل با متخلفان حوزه پسماندهای پزشکی طبق قانون برخورد خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ علیرضا اصغری افزود : در راستای اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی کشور و با در نظر گرفتن تهدیدات جدی و خطرات زیست محیطی پسماندهای پزشکی، بیمارستانی و مخلوط کردن پسماندهای مذکور با سایر پسماندها و عدم نظارت و مدیریت صحیح توسط متصدیان امر، الالخصوص بالاترین مقام اجرایی مجموعه ها، هرگونه تخطی از قوانین برابر ماده ١٣ قانون مدیریت پسماندها مصوب ٨٣/٠٢/٢٠ و ماده ١٨ همان قانون و ماده ۶٨٨ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و سازمان ها و نهادهای زیربط علی‌الخصوص مراجع قضایی بدون هیچ ملاحظه‌کاری با متخلفان امر برخورد قاطع خواهد کرد.

او با بیان اینکه شهر متعلق به همه است خاطر نشان کرد : برای سلامتی شهروندان و فرزندان این مرز و بوم که آینده سازان مملکت هستند، از هیچ شخص یا نهادی واهمه‌ای نداریم و با عزمی راسخ در راه اجرای قانون و آبادانی روز افزون تبریز قدم خواهیم برداشت و از دستگاه قضایی تشکر ویژه داریم که مارا در این راه یاری خواهند کرد.