تا ۱۱ اسفندماه صورت گرفت؛ توزیع ۶۰۰ تن آسفالت برای لکه گیری آسفالت معابر توسط شهرداری منطقه ۵تبریز
تا ۱۱ اسفندماه صورت گرفت؛ توزیع ۶۰۰ تن آسفالت برای لکه گیری آسفالت معابر توسط شهرداری منطقه ۵تبریز
  آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز گفت : اکیپ های دو معاونت خدمات شهری و اجرایی و همچنین فنی و عمرانی این منطقه روزانه با ۶ اکیپ کارگاهی لکه گیری آسفالت در معابر اصلی و فرعی را انجام می دهند که این طرح خدماتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز گفت : اکیپ های دو معاونت خدمات شهری و اجرایی و همچنین فنی و عمرانی این منطقه روزانه با ۶ اکیپ کارگاهی لکه گیری آسفالت در معابر اصلی و فرعی را انجام می دهند که این طرح خدماتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ما، میر علی اصغر نساج گفت : از اول اسفندماه لکه گیری آسفالت در معابر اصلی همچون جاده تهران، اتوبان پاسداران ، ورودی باغمیشه و میدان شهید فهمیده انجام شده و این طرح خدماتی در معابر دیگر سطح حوزه نیز شروع شده است.

او همچنین گفت : پس از پایان لکه گیری آسفالت  معابر اصلی درمعابر شهرک های باغمیشه، کوی نصر ، بارنج ،استانداری نیز این پروژه شروع شده است.

نساج در ادامه با بیان اینکه تا یازدهمین روز از اسفند ۶۰۰ تن آسفالت برای لکه گیری استفاده شده است اظهار داشت: اکیپ های معاونت های فنی و عمرانی و خدمات شهری و اجرایی تاکنون ۶۰۰ تن آسفالت برای چاله زدایی در معابر استفاده کرده اند.

او در پایان گفت : چاله زدایی معابر طبق زمانبندی در سطح حوزه اجرا می شودو پس از پایان معابر اصلی  اقدام به اصلاح وضعیت آسفالت  محلات می شود.