آرمان تبریز-در راستای حفظ سلامتی آتش نشانان و ارایه خدمات ایمنی بهینه به شهروندان، با دستور شهردار تبریز ایستگاه های آتش نشانی و تجهیزات عملیاتی ضد عفونی شد.

آرمان تبریز-در راستای حفظ سلامتی آتش نشانان و ارایه خدمات ایمنی بهینه به شهروندان، با دستور شهردار تبریز ایستگاه های آتش نشانی و تجهیزات عملیاتی ضد عفونی شد.

به گزارش خبرنگار ما ،محمد قلیزاده مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز افزود: در راستای اجرای دستور شهردار تبریز از صبح امروز ایستگاه ها و تجهیزات عملیاتی سازمان آتش نشانی ضمن بررسی به صورت یکپارچه با محلول، ضد عفونی و مقرر شد این اقدام پیشگیرانه تا زمان بهبود و کنترل انتشار ویروس واگیردار به صورت روزانه ادامه یاید.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز با اشاره به اجرای این دستور شهردار تبریز و لزوم ایجاد امنیت خاطر شهروندان افزود: تعدادی از تاکسی های سطح شهر با مشارکت کلینیک امام رضا (ع) شهرداری ضد عفونی و موجب فراهم کردن آرامش خاطر شهروندان از ابتلاء به ویروس واگیردار شد و گذشته از این، آمادگی عملیاتی آتش نشانان نیز مورد دیگری برای ارتقاء میزان اطمینان خاطر شهروندان است که در راستای اجرای این دستور هم تمامی تجهیزات عملیاتی و ناوگان خودرویی برای حفظ سلامتی آتش نشانان و ارایه خدمات بهینه به شهروندان ضد عفونی شد.