تاکسی ها و ایستگاه های تاکسی تبریز ضدعفونی می شوند
تاکسی ها و ایستگاه های تاکسی تبریز ضدعفونی می شوند
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز با اشاره به اقدامات این سازمان برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا گفت: تاکسی های درون شهری و ایستگاه های تاکسی تبریز ضدعفونی می شوند.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز با اشاره به اقدامات این سازمان برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا گفت: تاکسی های درون شهری و ایستگاه های تاکسی تبریز ضدعفونی می شوند.

محمدحسین اکبرنژاد امروزبا اشاره به شیوع ویروس کرونا در برخی مناطق کشور و اقدامات پیشگیرانه این سازمان در این خصوص گفت: با هماهنگی اداره کل سلامت شهرداری تبریز و سازمان آتش نشانی اقدامات لازم در خصوص پیشگیری از این بیماری انجام می شود.

او افزود: از فردا ۱۰ اکیپ سیار تاکسی هایی که مسافرگیری می کنند را اقدام به ضدعفونی خواهند کرد.

او گفت: در مرحله اول به صورت روزانه تمام تاکسی های سطح شهر در ایستگاه های مختلف ضدعفونی می شوند. در مرحله دوم نیز ایستگاه های تاکسی ضدعفونی و سمپاشی می شوند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز ادامه داد: با همکاری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در داخل این سازمان امکانات شستشو و ضدعفونی تاکسی ها وجود دارد و رانندگان از فردا صبح می توانند برای ضدعفونی تاکسی ها به محل سازمان پسماند مراجعه کنند.