لزوم تاکید بر رعایت موارد بهداشتی در سطح سازمان جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
لزوم تاکید بر رعایت موارد بهداشتی در سطح سازمان جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
آرمان تبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: شناسایی و طبقه بندی مراکز مهم تاسیساتی و پایش تهدیدات در حوزه بیماریهای مشترک دام و انسان، رسالت اصلی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی است.

آرمان تبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: شناسایی و طبقه بندی مراکز مهم تاسیساتی و پایش تهدیدات در حوزه بیماریهای مشترک دام و انسان، رسالت اصلی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار ما؛ مهندس سیدعلی مختاری در جلسه کارگروه پدافندغیرعامل با بیان اینکه شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی مراکز مهم تاسیسات در حوزه جهادکشاورزی و کنترل و پایش تهدیدات در حوزه بیماریهای مشترک دام و انسان در سطح استان آذربایجان شرقی که یکی از استانهای مرزی کشور بشمار می آید از اهمیت خاصی برخوردار است گفت:  پدافند غیرعامل متعلق به زمان خاصی نیست بلکه از قدیم الایام به روش های مختلفـی مـورد اسـتفاده بـشر بـوده است.

مهندس مختاری، اظهار نمود: باتوجه به اینکه درکشور ما ، تامین امنیت غذایی جزو وظایف جهادکـشاورزی مـی باشـد سلـسله اقـداماتی کـه مجموعه های مختلف کشاورزی در جهت پیشگیری از ایجاد مشکلات در خصوص خدشه بـه امنیـت غـذایی و جلوگیری از ایجاد بحران در این بخش انجام می دهند نیز نوعی پدافند غیرعامل محسوب می گردد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان، گفت: با اجرای پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی می توان قدرت اثر تهدیدات را کاهش و آستانه آسیب پذیری بخش کشاورزی را افزایش داد به این ترتیب می توان میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از تهدیدات را به حداقل ممکن کاهش داد، حـال خواه این تهدیدات مستقیم و عمدی باشد یا غیرمستقیم، غیرعمدی و یا بصورت زیست محیطی رخ داده باشد.

وی با اشاره به این موضوع که موارد مورد توجه و مباحث پدافند غیرعامل در حوزه کشاورزی باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند، ادامه داد: نظارت فنی بر مزارع به منظور مبارزه با آفات و بیماری های محـصولات کـشاورزی و مبـارزه بـا علـفهای هرز مزارع و باغ ها، بهبود راندمان آبیاری و جلوگیری از هدرفت آب ها در بخش کشاورزی از طریق تـرویج روش هـای آبیاری مکانیزه، توسعه طرح های آبیاری تحت فشار، و ترویج کشت زیرپلاسیتک صیفی جات، بهبود روشهای تغذیه و استفاده از کودهای آلی و میکرو به جای کودشیمیایی، توسعه ی کشاورزی حفاظتی، توسعه ی کشت نشایی، توسعه کشت محصولات علوفه ای، توسعه گلخانه ها و واحدهای تولید قارچ خوراکی و توسعه مدیریت تلفیقی آفات و تولید محصول سالم از جمله اقدامات فنی و پیشگیرانه پدافند غیرعامل در حوزه کشاورزی است.

مهندس مختاری با اشاره به شیوع بیماری کرونا در برخی از استانهای کشور، تاکید کرد: رعایت موارد بهداشتی در هنگام ورود و خروج و ثبت اثر انگشت، هنگام استفاده از آسانسور و جلوگیری از دست دادن و روبوسی و سایر موارد جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در اماکن عمومی ضروری است.