کلیه موارد بهداشتی در مورد کرونا را رعایت می‌کنیم
کلیه موارد بهداشتی در مورد کرونا را رعایت می‌کنیم
آرمان تبریز-علیرضا اصغری در باره ویروس کرونا و راه‌های مقابله با شیوع آن گفت : رسالت سازمان مدیریت پسماند حفاظت از تمیزی و سلامت شهری است و ما شکر خدا کلیه موارد بهداشتی را برای جلوگیری از شیوع آن رعایت می‌کنیم

آرمان تبریز-علیرضا اصغری در باره ویروس کرونا و راه‌های مقابله با شیوع آن گفت : رسالت سازمان مدیریت پسماند حفاظت از تمیزی و سلامت شهری است و ما شکر خدا کلیه موارد بهداشتی را برای جلوگیری از شیوع آن رعایت می‌کنیم

به گزارش خبرنگار ما ؛مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریزادامه داد : با اتکا به تخصص عوامل سازمان و حس وظیفه شناسی شان از نخستین لحظه ای که خبر ورود ویروس کرونا به ایران را شنیدیم عملیات سمپاشی و ضد عفونی کردن تجهیزات و ماشین آلات حمل زباله الالخصوص پسماندهای پزشکی را شروع کردیم.

وی افزود : طی بخشنامه ای کلیه معاونین خدمات شهری شهرداری‌های مناطق دهگانه تبریز و پیمانکاران حوزه خدمات شهری ملزم به تهیه ماسک، دستکش و… برای پاکبانان شده بودند که اولین قدم این بخشنامه اجرا شد و تداوم اجرای آن را بنده و ناظران حاضر سازمان در مناطق به صورت جدی پیگیری و نظارت می‌کنیم

علیرضا اصغری همچنان در مورد رعایت مسائل بهداشتی کارکنان و کارمندان سازمان مدیریت پسماند خاطر نشان کرد : محیط سازمان ضد عفونی و برای تک‌تک اتاق ها مایع ضد عفونی کننده تهیه شده است تا با استفاده از آن و رعایت اصول بهداشتی مشکلی برای عوامل سازمان پیش نیاید.