انعقاد تفاهم نامه همکاری بین منطقه آزاد ارس وپارک علم و فناوری دانشگاه تهران
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین منطقه آزاد ارس وپارک علم و فناوری دانشگاه تهران
آرمان تبریز-تفاهم نامه همکاری بین منطقه آزاد ارس و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به امضای محسن نریمان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و عباس زارعی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رسید.

آرمان تبریز-تفاهم نامه همکاری بین منطقه آزاد ارس و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به امضای محسن نریمان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و عباس زارعی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رسید.
به گزارش خبرنگار ما، این تفاهم نامه در راستای کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌گذاری و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای داخلی و جهانی منعقد شد.
اسکان متقابل شرکت های عضو پارک و شرکت های عضو مرکز رشد سازمان، تخصیص فضا برای ایجاد مرکز رشد صادراتی با استفاده از توانمندی پارک و حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب و کارهای جدید به صورت مشترک از جمله بخش های مهم این تفاهم نامه را شامل می شوند.
همچنین در این تفاهم نامه استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی، کارگاهی، تجهیزات و مشاوران تخصصی و کسب و کار طرفین برای کمک به صاحبان ایده و رشد و توسعه شرکتهای فناور، اجرای برنامه ها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری به صورت مشترک، اولویت داشتن پارک و شرکت های مستقر آن برای انجام طرح های پژوهشی و مشاوره ای سازمان و انتخاب ایده های مناسب سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفته است.