افق های روشن تری در انتظار ارتقاء قدرت رزم هوایی نیروهای مسلح در پیش خواهد بود
افق های روشن تری در انتظار ارتقاء قدرت رزم هوایی نیروهای مسلح در پیش خواهد بود
آرمان تبریز؛فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: با تعمیر اساسی و باز آماد سازی این 8 فروند هواپیمای نظامی، افق های روشن تری در انتظار افزایش قدرت رزم هوایی نیروهای مسلح در پیش خواهد بود.

آرمان تبریز؛فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: با تعمیر اساسی و باز آماد سازی این ۸ فروند هواپیمای نظامی، افق های روشن تری در انتظار افزایش قدرت رزم هوایی نیروهای مسلح در پیش خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ما ،امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در مراسم الحاق ۸ فروند هواپیمای رزمی، تاکتیکی و ترابری اورهال شده به ناوگان هوایی ارتش که توسط متخصصین سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع مورد تعمیرات اساسی قرار گرفت با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و تمام کسانی که برای اعتلای نظام اسلامی جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند اظهار داشت: رابطه و تعاملات نیروی هوایی ارتش و سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، همواره دوسویه، مستمر و در راستای افزایش قدرت رزم هوایی جمهوری اسلامی ایران موثر بوده است.

وی در همین زمینه افزود: مطالبات نیروی هوایی ارتش با توجه به رسوب دانشی سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع منتج به جابه جایی فناوری های جدید و باز آماد سازی هواپیماهای ناوگان هوایی ارتش شد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه مطالبات ونوع همکاری ما با سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع تنها در راستای اورهال هواپیماهای نیازمند به تعمیر نبوده است گفت: متخصصان و دست اندر کاران صنعت هوایی وزارت دفاع با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و تکیه بر دانش بومی موفق شدند بسیاری از سامانه های کاربردی در هواپیماهای نظامی را به روز کنند.

وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی هواپیماها در دنیا معمولاً توسط کارخانه سازنده انجام میپذیرد افزود: همین موضوع سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و بدنه صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران را متمایز می سازد؛ چرا که در اینجا تعمیرات و بازآماد سازی و همچنین به روز رسانی سامانه های اویونیکی و هوشمند در شرایطی انجام میشود که کشورهای سازنده به سبب وجود تحریم ها علیه ایران اسلامی کمترین خدماتی در طول ۴ دهه به ایران اسلامی ارائه نکردند.

وی در پایان گفت: با تعمیر اساسی و باز آماد سازی این ۸ فروند هواپیمای نظامی، افق های روشن تری در انتظار ارتقای قدرت رزم هوایی نیروهای مسلح در پیش خواهد بود.